Όροι και πολιτικη απορρητου

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, χρηστών, μελών  που συλλέγονται από την FEELFREE SERVICES κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων του του ηλεκτρονικού ιστότοπου της εταιρείας . Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, χρηστών, μελών από την FEELFREE SERVICES  και τους συμβεβλημένους.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η FEELFREE SERVICES  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του e-shop, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

  1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Η ιστοσελίδες e-shop www.bioger.gr   είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας FEELFREE SERVICES  στο εξής καλουμένη ως η «Εταιρεία» και αποτελεί πλατφόρμα υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, προβολής και διαφήμισης των ειδικών προσφορών που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Προκειμένου ο χρήστης-επισκέπτης των ιστοσελίδων e-shop της FEELFREE SERVICES  να επωφεληθεί των ανωτέρω ειδικών προσφορών, θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγγραφεί ως μέλος, δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό, μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις αγορές των ειδικών προσφορών που επιθυμεί. Με την εγγραφή του, ο χρήστης – μέλος του δεσμεύεται στα πλαίσια των όρων του παρόντος.

  1. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ SITE

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στις ιστοσελίδες του e-shop της FEELFREE SERVICES  χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα (e-mail) μόνο αν κάποιος επιθυμεί να γίνει μέλος, να προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων ή εάν επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά e-mail της εταιρείας μας.

  1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

H διαδικασία εγγραφής διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία αυτή.

Ο επισκέπτης – χρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop της FEELFREE SERVICES .

Πλέον αυτών, ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη νομιμότητα της συναλλαγής και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών καθώς και τη διασφάλιση των συναλλασσόμενων. Είναι ακόμη πιθανό να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν τον επισκέπτη/χρήστη (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ) ώστε να ενημερώνεται  για υπηρεσίες που πιθανόν τον ενδιαφέρουν και εφόσον το επιθυμεί. Σε καμία περίπτωση δεν αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα για υπηρεσίες αν ο χρήστης δεν επιλέξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων.

Τέλος, είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη-μέλους. Η επεξεργασία αυτών είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία  περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης-μέλος οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «Εταιρεία» για τις υπηρεσίες που το μέλος έχει επιλέξει με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης (πχ έκδοση εξοφλητικής απόδειξης από την εταιρεία).

Το e-shop της FEELFREE SERVICES  λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και τηρούνται με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα  του χρήστη-μέλους για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία.  Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Ο κάτοχος λογαριασμού (μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην «Εταιρεία» οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Το e-shop της FEELFREE SERVICES  διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει  αυτόματα τον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ–ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Για την εγγραφή των επισκεπτών – χρηστών – μελών σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του e-shop της FEELFREE SERVICES  και στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) από την FEELFREE SERVICES  ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο – e-mail. Η «Εταιρεία» μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους . Ο παραλήπτης των newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις κάνοντας χρήση του συνδέσμου “Διαγραφή από το newsletter” που υπάρχει σε κάθε newsletter που αποστέλλεται και να επιλέξει τη διαγραφή του. Η «Εταιρεία» μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «Εταιρεία» διαφυλάττει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η «Εταιρεία» διατηρεί  αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης-μέλος αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο χρήστης-μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.

Επισκέπτες/χρήστες που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η Εταιρεία διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Η «Εταιρεία» και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.