Νεανική σειρά

Το νεανικό πρόσωπο έχει ιδιαίτερες ανάγκες και η GERnetic έχει τον τρόπο για να τις αντιμετωπίσει. Οι πρωτοποριακές φόρμουλες δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι δερματικές ατέλειες να εξαφανιστούν δίνοντας ένα άψογο και ομοιόμορφο αποτέλεσμα με διάρκεια.

Sort by: